Podcasts de história

Magnata William Ralston se afoga

Magnata William Ralston se afoga

Horas depois de ser convidado a renunciar ao cargo de presidente do Banco da Califórnia, o poderoso capitalista ocidental William Ralston é encontrado afogado na baía de São Francisco.

Um dos primeiros homens a construir um grande império financeiro no Far West, Ralston nasceu em Ohio em 1826. Em 1854, ele imigrou para a próspera cidade de San Francisco, uma outrora pacata aldeia missionária espanhola que se tornou o centro do Corrida do ouro na Califórnia cinco anos antes. Lá ele se tornou sócio de uma empresa de navios a vapor e, dez anos depois, usou seus lucros para organizar o Banco da Califórnia.

O banco de Ralston rapidamente se tornou uma das instituições financeiras mais importantes do Ocidente. Famintos por capital, os empresários ocidentais ficaram felizes em negociar com um banco confiável em sua própria região, em vez dos bancos de Nova York e Boston. Ralston comprometeu seus próprios fundos, bem como os do banco, para uma ampla gama de empresas ocidentais. Muitos eram empreendimentos desinteressantes, mas essenciais, como empresas de água. Ralston também tinha um lado aventureiro, porém, e usava seu dinheiro para financiar hotéis e teatros luxuosos em San Francisco, bem como a extremamente lucrativa mina de prata Comstock Lode em Nevada.

O mundo sempre traiçoeiro da mineração, no entanto, acabou se revelando a ruína de Ralston. Tendo ganhado milhões em Comstock Lode, Ralston apostou em várias minas de prata que provaram ser um fracasso. A notícia do fracasso dos investimentos em mineração gerou uma corrida ao banco, forçando-o a fechar suas portas em 26 de agosto de 1875.

No dia seguinte, um conselho de diretores sombrio pediu e recebeu a renúncia de Ralston como presidente do banco. Poucas horas depois, depois que Ralston saiu para seu habitual mergulho matinal na baía de São Francisco, seu corpo foi descoberto. Se Ralston se afogou acidentalmente ou se matou deliberadamente, permanece um mistério.


Hodiny po tom, čo bol požiadan & # 253 o rezign & # 225ciu na prezidenta Bank of California, sa v z & # 225live San Francisco Bay utopil mocn & # 253 z & # 225padn & # 253 kapitalista William Ralston.

Ralston, jeden z prv & # 253ch mužov, ktor & # 253 vybudoval veľk & # 233 finančn & # 233 imp & # 233rium na Ďalekom z & # 225pade, sa narodil v Ohiu v roku 1826. V roku 1854 emigroval do prosperujiesta San Francisco & # 250iesta # 233 španielskej mision & # 225rskej dediny, ktor & # 225 no centro de Kalifornia Gold Rush pred piatimi rokmi. Tam sa stal partnerom v parnej spoločnosti a o 10 rokov nesk & # 244r využil svoje zisky na usporiadanie Bank of California.

Ralstonova banka sa r & # 253chlo stala jednou z najd & # 244ležitejš & # 237ch finančn & # 253ch inštit & # 250ci & # 237 na Z & # 225pade. Z & # 225padn & # 237 podnikatelia, ktor & # 253ch hladovali po hlavnom meste, boli radi, že namiesto b & # 225nk v New Yorku a Bostone mohli rokovať so spoľahlivou bankou vo svojom regi & # 243ne. Ralston zaviazal vlastn & # 233 prostriedky, ako aj prostriedky banky, širok & # 233mu spektru z & # 225padn & # 253ch firiem. Mnoh & # 233 z nich boli nezauj & # 237mav & # 233, ale d & # 244ležit & # 233 podniky ako vod & # 225rensk & # 233 spoločnosti. Ralston mal však aj dobrodružn & # 250 str & # 225nku a svoje peniaze využil na podporu bohat & # 253ch hotelov a divadiel v San Franciscu, ako aj na mimoriadne v & # 253nosn & # 250 strieborn & # 250 baňu Comstock Lode v Nevade.

Vždy zradn & # 253 svet ban & # 237ctva sa však nakoniec uk & # 225zal ako Ralstonov & # 250stup. Ralston zarobil mili & # 243ny v Comstock Lode a vsadil na niekoľko strieborn & # 253ch ban & # 237, ktor & # 233 dok & # 225zali peituda. Spr & # 225vy o ne & # 250spešn & # 253ch ťažobn & # 253ch invest & # 237ci & # 225ch vyvolali spustenie banky, čo prin & # 250tilo banku, aby 26. augusta 1875 zatvorila svoje dvere.

Nasleduj & # 250ci deň požiadala riadna riaditeľa Ralstonovej ou rezign & # 225ciu na funkciu prezidenta banky. O niekoľko hod & # 237n nesk & # 244r, keď Ralston odišiel na svoje obvykl & # 233 rann & # 233 k & # 250panie v z & # 225live San Francisco, bolo jeho telo objaven & # 233. Para, či sa Ralston n & # 225hodou utopil alebo & # 250myselne zabil, zost & # 225va tajomstvom.


Hodiny pot & # 233, co byl pož & # 225d & # 225n o rezignaci na prezidenta Bank of California, byl nalezen mocn & # 253 z & # 225padn & # 237 kapitalista William Ralston v San Francisco Bay.

Jeden z prvn & # 237ch Muzu, kter & # 253 hlavn vybudoval & # 237 finančn & # 237 imp & # 233rium Na D & # 225ln & # 233m z & # 225padě, se Ralston narodil v Ohiu v roce 1826. V roce 1854 Do emigroval prosperuj & # 237C & # 237ho města San Francisco, kdysi ospal & # 233 španělsk & # 233 mision & # 225řsk & # 233 vesnice, kter & # 225 se stala centrem Kalifornie Gold Rush před pěti lety. Tam se stal partnerem v parn & # 237 společnosti a o 10 let později využil sv & # 233 zisky k uspoř & # 225d & # 225n & # 237 Kalifornsk & # 233 banky.

Ralstonova banka se rychle stala jednou z nejdůležitějš & # 237ch finančn & # 237ch instituc & # 237 na Z & # 225padě. Z & # 225padn & # 237 obchodn & # 237ci byli hladov & # 237 kvůli kapit & # 225lu a r & # 225di se vypoř & # 225dali se spolehlivou bankou ve sv & # 233m vlastn & # 237m regionu m & # 237sto bank v New Yorku a Boston. Ralston věnoval sv & # 233 vlastn & # 237 prostředky i prostředky banky cel & # 233 řadě z & # 225padn & # 237ch podniků. Mnoho z nich bylo neobvykl & # 253ch, ale důležit & # 233 podniky, jako jsou vodn & # 237 společnosti. Ralston však měl tak & # 233 dobrodružnou str & # 225nku a sv & # 233 pen & # 237ze využil na podporu bohat & # 253ch hotelů a divadel v San Franciscu a na nesm & # 237rně v & # 253brnosně & # 253 důlode Lode & # 237 Nevad.

Vždy zr & # 225dn & # 253 svět těžby se však nakonec uk & # 225zal jako Ralstonův & # 250padek. Pot & # 233, co Ralston vydělal miliony v Comstock Lode, vsadil se na několik stř & # 237brn & # 253ch dolů, kter & # 233 prokazovaly busty. Zpr & # 225vy o ne & # 250spěšn & # 253ch těžařsk & # 253ch investic & # 237ch zažehly běh banky a donutily banku zavř & # 237t dveře 26. srpna 1875.

Dalš & # 237 den pož & # 225dala rada ředitelů o rezignaci Ralstona jako prezidenta banky. O několik hodin později, když Ralston odešel na sv & # 233 obvykl & # 233 rann & # 237 plav & # 225n & # 237 v Baía de São Francisco, bylo jeho tělo objeveno. Zda je Ralston n & # 225hodou utopen nebo & # 250myslně zabil, zůst & # 225v & # 225 tajemstv & # 237m.


La c & # 226teva minério după ce a fost solicitat să demisioneze din funcția de președinte al Băncii din California, puternicul capitalist ocidental William Ralston este găsit & # 238necat & # 238n Golful San Francisco.

Unul dintre primii bărbați care și-a construit un imperiu financiar major & # 238n Far West, Ralston sa născut & # 238n Ohio & # 238n 1826. & # 206n 1854, um imigrat & # 238n orașul & # 238n plină expansiune din San Francisco , un sat misionar spaniol odată adormit care a devenit centrul orașului California Gold Rush cu cinci ani mai devreme. Acolo a devenit partener & # 238ntr-o companie de vapori, iar 10 ani mai t & # 226rziu și-a folosit profiturile pentru a organa Banca California.

Banca lui Ralston a devenit rapid una dintre cele mai importante instituții financere din Occident. Oamenii de afaceri occidentali au fost fericiți să se ocupe cu o banco de & # 238ncredere din propria regiune & # 238n locul băncilor din New York și Boston. Ralston și-a angajat propriile fonduri, precum și cele ale băncii pentru o gamă largă de afaceri occidentale. Mulți erau & # 238ntreprinderi inexcuse, dar esențiale precum companiile de apă. De asemenea, Ralston a avut o parte aventuroasă și și-a folosit banii pentru a sprijini hoteluri și teatre luxoase din San Francisco, precum și miniera extrem de profitabilă de argint Comstock Lode din Nevada.

Cu toate acestea, lumea minunată mereu trădătoare s-a dovedit & # 238n cele din urmă a fi dezlegarea lui Ralston. După ce a făcut milioane & # 238n Comstock Lode, Ralston s-a jucat pe mai multe mine de argint care s-au dovedit busturi. Știrile investițiilor miniere eșuate au provocat o fugă asupra băncii, forț & # 226nd banca să & # 238și & # 238nchidă ușile la 26 de agosto de 1875.

A doua zi, un consiliu de administrație oarecare a cerut și a primit demisia lui Ralston din funcția de președinte al băncii. C & # 226teva minério mai t & # 226rziu, după ce Ralston a plecat pentru & # 238notul obișnuit de dimineață & # 238n Golful San Francisco, trupul său a fost descoperit. Dacă Ralston s-a & # 238necat din greșeală sau s-a omor & # 226t intenționat, răm & # 226ne un mister.


& # 211r & # 225kkal azut & # 225n, hogy a Kaliforniai Bank eln & # 246k & # 233nek lemond & # 225s & # 225t k & # 233rt & # 233k, um hatalmas nyugati kapitalist & # 225t, William Ralstonot a San Francisco # 246ben & full 225lt & # 225k.

Az egyik első ember, aki egy nagy p & # 233nz & # 252gyi birodalmat & # 233p & # 237tett a T & # 225vol-Nyugaton, Ralston 1826-ban sz & # 252letett Ohiosban. 1854-ben bev & # 225ndorolt ​​a vir & # 225gz & # 243 v & # 225rosba, San Franciscoba, az egykor & # 225lmos spanyol misszion & # 225rius faluba, amely a v & # 225ros k & # 246zpontj & # 225v & # 225 v & # 225lt. & # 214t & # 233vvel kor & # 225bban a Kaliforniai Gold Rush. Parceiro Ott & # 233v & # 233 v & # 225lt egy gőzhaj & # 243z & # 225si t & # 225rsas & # 225gban, & # 233s 10 & # 233vvel k & # 233sőbb nyeres & # 233g & # 233t a Kaliforniai Bankszervez & # 237szervez & # 237szervez & # 233hezervez & # 237szervez Banco3 & # 237szervez Banco3

A Ralston bankja gyorsan nyugat egyik legfontosabb p & # 233nz & # 252gyi int & # 233zm & # 233nny & # 233 v & # 225lt. A tők & # 233t & # 233hezve, a nyugati & # 252zletemberek & # 246r & # 252ltek, hogy a New York-i & # 233s a Bostoni bank helyett megb & # 237zhat & # 243 bankmal folytatj & # 225k a munk & # 225 233gi e # 243jukban. Ralston saj & # 225t & # 233s a bank p & # 233nzeszk & # 246zeit a nyugati v & # 225llalkoz & # 225sok sz & # 233les sk & # 225l & # 225j & # 225ra ford & # 237totta. Sokan izgalmas, de alapvető v & # 225llalkoz & # 225sok, mint p & # 233ld & # 225ul a v & # 237zszolg & # 225ltat & # 243k. Ralstonnak ugyanakkor kalandos oldala é volt, & # 233s p & # 233nzeszk & # 246zeit t & # 225mogatta a pazar sz & # 225llod & # 225k & # 233s sz & # 237nh & # 225zak San Francisco-banõ, valamint a pazar sz & # 225llod & # 225k & # 233s sz & # 237nh & # 225zak San Francisco-banõ, valamint a pazk & # 246 Lvode & # 246 Comstock Lvode & # 237 ez & # 252stb & # 225ny & # 225ban Nevadaban.

A b & # 225ny & # 225szat mindig & # 225rul & # 243 vil & # 225ga azonban v & # 233g & # 252l Ralston lelkesed & # 233s & # 233nek bizonyult. Miut & # 225n milli & # 243kat keresett a Comstock Lode-ban, Ralston sz & # 225mos ez & # 252stb & # 225ny & # 225n j & # 225tszott, amelyek bizony & # 237tott & # 225k a lez & # 225r & # 243d & # 225st. A sikertelen b & # 225ny & # 225szati ​​beruh & # 225z & # 225sokr & # 243l sz & # 243l & # 243 h & # 237rek elind & # 237tott & # 225k a bankot, & # 233s arra k & # 233nyszer & # 237tett & # 233kogyot a bankot. 26 - & # 225n bez & # 225rja az ajt & # 243t.

M & # 225snap egy komor igazgat & # 243tan & # 225cs Ralston bank eln & # 246k & # 233nek lemond & # 225s & # 225t k & # 233rte & # 233s megkapta. N & # 233h & # 225ny & # 243r & # 225val k & # 233sőbb, miut & # 225n Ralston elindult a szok & # 225sos reggeli & # 250sz & # 225sra a San Francisco - & # 246b & # 246lbe, teste de felfedezt & # 233k & # 233t. Az a k & # 233rd & # 233s, hogy Ralston v & # 233letlen & # 252l megfulladt, vagy sz & # 225nd & # 233kosan meg & # 246lte-e mag & # 225t.


Magnata William Ralston se afoga - HISTÓRIA

Ex-marceneiro, Ralston conquistou os corações dos trabalhadores das fábricas que financiou. Quer se tratasse de um negócio para ensinar meninos errantes, um crime pela raiz, um desenvolvimento imobiliário no condado de Marin, uma mina em Washoe ou uma ferrovia, Ralston sempre estava ansioso para ajudar. Sua porta estava aberta para visitantes, não importando o quão humildes e precisando de dinheiro.

Ralston havia alcançado os sonhos de homens comuns que sonharam em vão e usaram seu sucesso com muito mais graça do que qualquer outro homem que ele era um símbolo de tudo o que poderia ter sido. Ele era galante, colorido e genial, perspicaz e cheio de imaginação. Os homens que ele conheceu quando chegou a São Francisco aos 28 anos, com nada além de um emprego de escriturário, receberam a mesma cordialidade em 1875 que ele lhes dera em 1854.

O campo, de São Francisco a Belmont, identificava-se com o talento de Ralston para uma vida magnífica em sua casa de campo, a velha Casa Cipriani no Canadá Diablo, que ele havia ampliado para quatro andares e 100 quartos. As 300 lâmpadas a gás brilhavam nos lustres de cristal, o salão de baile e as graciosas escadarias eram esplendores.

Havia lendas de grandes festas, de convidados com véus esvoaçantes andando em carruagens atrás de parelhas de cavalos conduzidas pelo jovial Ralston, correndo no trem San Jose da Estação Valencia Street para Belmont, de jantares, de música de fundo tocada por uma orquestra importada, de treinadores e almoços de piquenique na praia. Era viver em grande escala e todos se orgulhavam dos fatos que ele relatava.

É por isso que causou uma perda pessoal a milhares quando um homem sem fôlego desmaiou no escritório do legista & # 146s depois de uma longa corrida de Meigg & # 146s Wharf em 27 de agosto de 1875, arfando:

& # 147Há um homem que acabou de se afogar perto da minha casa de banhos. Acho que é o Sr. Ralston. Eu sei que é! & # 148

A notícia ressoou pela cidade. A corrida [no Banco da Califórnia] começou com poucos avisos. O banco fechou depois de pagar $ 1.400.000 em um dia.

A história da situação difícil de Ralston foi comentada em todos os lugares. Aqueles que achavam que tinham perdido um amigo do peito ficavam cada vez mais convencidos de que a quebra do Banco da Califórnia fora armada para pegar Ralston.

Aqueles que não compartilhavam o culto público & # 146s comentaram & # 147Ele estava especulando. & # 148

Falou-se em suicídio, mas o inquérito do legista & # 146, do qual dependia o seguro de vida para a Sra. Ralston e quatro crianças investigou o depoimento, descobriu que os médicos observaram evidências de um derrame apoplético, nenhum de afogamento. Isso foi confirmado pela autópsia. Boletim de Chamada de São Francisco
Segunda-feira, 10 de outubro de 1955


Emulação pecuniária: o papel dos magnatas na construção da cidade imperial

Trecho de Recuperando São Francisco: História, Política, Cultura. A City Lights Anthology editada por James Brook, Chris Carlsson e Nancy J. Peters, City Lights Books, San Francisco, 1998.

Descobri a história de São Francisco no Palace Hotel. Para uma criança dos subúrbios no fim de semana, o Palace representava o máximo em glamour mundano, luxo metropolitano e indivíduos míticos filtrados pelos escritos de Lucius Beebe e Oscar Lewis.

O crime não apareceu nesse aspecto de romance até anos depois, quando tive a chance de visitar um de luxo restaurante do hotel em Scottsdale. O construtor daquele hotel e o magnata mais admirado do Arizona já se sentou na mesma cadeira que eu ocupava enquanto fazia seus negócios lendários. Um tribunal federal recentemente condenou Charles H. Keating, Jr. por 73 acusações de extorsão, conspiração e fraude, e um tribunal estadual estava iniciando sua própria investigação de supostos crimes. Minha mente se afastou então da toalha cor de pêssego, falso-Fragonards e todas as outras armadilhas do mega-sucesso na era Reagan, desde San Francisco na era Grant, para outro banqueiro e para aquele outro hotel na Market Street onde ouvi meu chamado como historiador.

Os San Franciscanos há muito se orgulham de habitar a Paris do Pacífico. William Chapman Ralston ocupa um lugar apreciado como construtor de impérios nessa fantasia. Só para começar, Ralston foi o fundador do que já foi a maior instituição financeira do Ocidente, o Banco da Califórnia. Nada menos que quatro biografias tratam da vida e do impacto de Ralston, uma delas o apelidou de "O Homem que Construiu São Francisco". (Dana, 1936) Ele foi chamado de Lorenzo de Medici do Ocidente. "Ele abriu o caminho para a marcha de São Francisco para a realização e a fama", afirma uma placa de bronze perto de onde ele se afogou na baía. Ao fazer isso, Ralston foi salvo do julgamento histórico e da pena de prisão que mais tarde se abateu sobre o visionário mais notório do Arizona. Como o parceiro de Ralston supostamente disse ao ver seu cadáver, & quotÉ a melhor coisa que ele poderia ter feito. & Quot (Ostrander, 1966, 58)

Ralston e Keating nasceram com 97 anos de diferença em Ohio. São Francisco e Phoenix eram cidades em expansão quando os financistas respectivamente desembarcaram nelas, o tipo de máquina de fazer dinheiro que atrai especuladores natos como o mel atrai as moscas. Ralston havia se envolvido em negócios duvidosos na Nicarágua antes de se mudar para San Francisco. (Lavender, 1975) O advogado Keating esteve envolvido em negócios duvidosos em Cincinatti. Keating derrotou uma fraude da SEC assinando um decreto de consentimento jurando nunca mais fazer isso que nunca foi um homem que se deixa levar por promessas. (McCombs, 1990)

Jogue carne sangrenta em uma piscina de tubarões e você terá algo parecido com o clima de negócios de São Francisco durante seus anos de formação. O ouro do Mother Lode e a prata do Comstock Lode estabeleceram um padrão inicial de jogos de azar de alto risco e exploração que muitos historiadores acreditam ter caracterizado o comportamento ocidental até o presente.

Os primeiros anos de mineração de placer fez oferecem oportunidades incomuns para fortunas modestas. Mas, à medida que os ricos depósitos de superfície se esgotaram, a mineração de rocha dura e hidráulica rapidamente tomou o lugar dos mineiros free-lance, e isso exigia os mercados de ações, bem como o tipo de capital de risco que apenas financistas com conexões internacionais poderiam levantar. No entanto, a crença popular no "ouro de qualquer pessoa" tornou-se a principal isca para aqueles que desejam ficar ricos no mercado como outros o haviam enriquecido nos riachos da Sierra.

A concentração de capital requer cidades cujo conforto e luxo superem os rigores dos campos de mineração. Jornal de mineração sobre as trocas em São Francisco frenesi excitado que lembram o êxtase religioso. Apenas cinco das centenas de minas incorporadas no Comstock Lode se mostraram lucrativas, mas foram suficientes para atrair milhares de "quotsuckers" para a Bolsa de Mineração de São Francisco, onde os insiders tiveram uma segunda chance de ficar rico roubando-lhes suas economias. O banqueiro da Corrida do Ouro, William Tecumseh Sherman, amargamente observou em 1856 que "A própria natureza do país gera especulação, extravagância, fracassos e malandragem." (Lavender, 1975, 391)

Muitos outros, muitas vezes com aprovação, concordaram com o julgamento de Sherman. Em 1883, o Overland Mensal editorializou que & quotA verdadeira peculiaridade de nossa atual civilização do Pacífico é que ela é, talvez, a personificação mais completamente realizada da civilização puramente comercial na face da terra. & quot (Overland Mensal, Dezembro de 1883, 657) A Califórnia estava mostrando o caminho para regiões menos desenvolvidas, particularmente em seu "senso moral pouco exigente". Os visitantes concordaram. A recém-ocupada tumba de William Ralston levou o turista Joshua Speed, de Kentucky, a observar em 1876 que quase todos os californianos eram supermaterialistas. “Eles medem tudo pelo padrão ouro, tanto homens quanto mulas. Você nunca ouve falar do Sr. Smith como um bom homem, ou do Sr. Brown como um homem honesto, ou do Sr. Jones como um cristão. Mas o Sr. S. tem vinte bilhões de dólares e assim por diante. Quanto mais ele tem, melhor ele é & # 151 e não importa como ele o conseguiu, então ele o tem. & Quot (Velocidade, 1876 & # 149) O economista Thorstein Veblen mais tarde apelidou esta quantificação fácil da virtude de & quotemulação pecuniária. & Quot.

Desde o momento em que chegou a San Francisco em 1854, Ralston era um jogador importante no jogo de alto risco da exploração ocidental. Em uma terra cujos abundantes recursos mal haviam sido explorados e cujos valores imobiliários subiam com cada novo imigrante, o futuro pertencia aos implacáveis ​​e aos advogados que escreveram as regras do jogo para eles. Eles eram freqüentemente os mesmos.

Ralston se envolveu em uma série de esquemas antes de encontrar seu filão. Algumas coisas & # 151, como ajudar a financiar a aquisição da Nicarágua pelo soldado da fortuna William Walker & # 151, simplesmente não deram certo. (Lavender, 1975, 94) Foi para Comstock Lode, ao sul do atual Reno, que "Billy" Ralston atrelou sua estrela logo após sua descoberta em 1859. Cinco anos depois, ele era tesoureiro ou diretor da maioria das minas fantásticas. (Wilson, 1969, 27) Naquele ano, o Congresso admitiu Nevada na União como a colônia mais lucrativa de São Francisco, um estado comumente conhecido como o & quotgrande bairro podre & quot da nação.

Também em 1864, Ralston fundou o The Bank of California. Para desgosto de seus ex-sócios, Ralston levou consigo a maioria de seus melhores clientes quando saiu para fundar o banco rival. Corriam rumores de que Billy havia recebido $ 50.000 para fazer isso pelos cerca de 25 diretores de banco com quem ele se cercava. (Lavender, 1975, 179) Com esses homens, Ralston entrou em parcerias e traições em constante mudança. Eles se tornaram conhecidos como Ralston's Ring, ou simplesmente, The Bank Crowd, e constituíram os capitalistas mais ricos do Ocidente durante o período da Guerra Civil.

Para o chefe titular do Banco, Ralston alistou Darius Ogden Mills de Sacramento, o financista mais respeitado da Costa, embora Ralston na verdade dirigisse o Banco como Caixa. Como seu agente na Comstock, Ralston instalou um corretor de ações chamado William Sharon.

Chamar Sharon de piranha seria um insulto ao caráter do peixe. Sharon habilmente devorou ​​minas, moinhos, parceiros de negócios, transporte, florestas e usinas de água de Virginia City. Ele habilmente manipulou o mercado de ações com a vantagem de informações privilegiadas coletadas das minas. Ele direcionou os lucros de volta para seus sócios no The Bank Crowd.

Ralston converteu seu capital em Comstock em transporte costeiro, seguro, linhas telegráficas, especulação monetária, fábricas de lã e seda, empresas de canais, minas hidráulicas, suborno político e judicial, peles do Alasca, fábricas de gás, refinarias e esquemas imobiliários perigosos. Parecia que dificilmente havia um empreendimento em que Billy Ralston não tivesse interesse. Collis P. Huntington, chefe da Ferrovia do Pacífico Central, escreveu a seu parceiro Mark Hopkins: & quotAcho que o tempo mostrará que Ralston tem uma instituição maior do que é capaz de administrar. & Quot (Lavender, 1975, 278) Ralston devolveu a confiança de Huntington referindo-se a ele em telegramas codificados como "Faminto". (Lavender, 1975, 287). Ambos eram juízes de caráter astutos.

Enquanto Ralston navegou na onda de riquezas, ele foi o modelo de virtude da cidade, um modelo para a emulação pecuniária. Seus entretenimentos luxuosos, suas carruagens, sua propriedade ducal em Belmont e suas muitas instituições de caridade lhe renderam, como Keating mais tarde, um lugar merecido na história do desenvolvimento de sua cidade adotiva. Ele foi, sem dúvida, um visionário. Suas discussões com Frederick Law Olmsted, por exemplo, levaram ao cultivo do Golden Gate Park. Se fosse necessário o uso de informações privilegiadas, traição e corrupção política em massa para atingir seus objetivos, essas eram as regras do jogo e todos os outros que podiam jogar estavam fazendo o mesmo. Felizmente para Ralston, William Sharon se importou pouco com a opinião popular e serviu como o pára-raios do banqueiro genial.

Uma carta confidencial de Ralston para seu parceiro sugere que modo de operação. Ralston aconselhou Sharon a pegar leve com um sócio rico que possuía ações valiosas que eles queriam. “Dê a ele açúcar e melaço no momento, mas quando chegar a nossa hora dê-lhe vinagre do tipo mais forte. Ele é nosso amigo e acho que vai nos ajudar. & Quot (Ostrander, 1966, 48)

O sócio bancário de Ralston em Nova York escreveu-lhe em 1870: & quotTodo mundo fala sobre você, sua hospitalidade principesca e despesas em grande escala. Todos os que vão para a Califórnia querem vê-lo e desejam cartas de apresentação. & Quot (Lavender, 1975, 280) Essas palavras poderiam ter sido escritas sobre um banqueiro igualmente espetacular mais de um século depois.

O magnata do mercado imobiliário do Arizona, Tom Arnold, disse sobre as empresas cada vez mais ramificadas de Charlie Keating na década de 1980: & quot [Elas] se tornaram cada vez maiores e maiores, até que os projetos fossem tão grandes, havia apenas esse senso de Big Business, com aviões, helicópteros , o Phoenician Resort construído a centenas de milhares de dólares por quarto, o empreendimento Estrella com 20.000 acres e # 151 apenas coisas enormes. E todos, eu acho, o admiravam, mas se perguntavam como ele poderia fazer essas coisas. & Quot (Lavin, 1990)

ACC era a holding sediada em Phoenix que, em 1984, engoliu a Lincoln S & ampL com a ajuda digestiva de $ 51 milhões em junk bonds fornecida pela autoridade líder na área, Michael Milken, da Drexel Burnham Lambert. (McCombs, 1990) O futuro apogeu do mercado livre da Grant Era proporcionou a beau ideal no qual os desreguladores Reagan visavam & # 151, com uma exceção espetacular fornecida pelo New Deal de Franklin Roosevelt. Os depósitos garantidos pelo governo federal permitiram que magnatas como Keating tratassem S & ampLs como cartões Visa sacados no Tesouro dos EUA com o IRS atuando como sua agência de cobrança. Em cinco anos, a Keating's Crowd transformou os bilhões de dólares em ativos de Lincoln em um passivo de $ 2,6 bilhões para o contribuinte americano & # 151, o que é conhecido no comércio como um zumbi por causa de sua vida anormalmente prolongada.

Como Keating e companhia realizaram tal prodígio? Em suma, eles transformaram o enfadonho Lincoln em um & quot pioneiro em empréstimos agressivos e contabilidade criativa & quot, de acordo com o Chicago Tribune, & quot perfect cash cow & quot de acordo com William Black do Federal Home Loan Bank de San Francisco. (Lavin, 1990)

Sob a gestão criativa de Keating, os depósitos segurados pelo governo federal de Lincoln desviaram-se drasticamente de empréstimos imobiliários para títulos de risco, especulação em moeda estrangeira, taxas legais e políticas, hotéis de luxo e, o que é conhecido nos círculos imobiliários do Arizona, como & quotraw land & quot & quot & quot & # 151 aquelas placas coloridas do deserto coberto de saguaro em Autoestradas do Arizona revista que os desenvolvedores sonham em raspar e cobrir com shoppings, campos de golfe e marinas. (Beard & amp Morrell, 1990)

Keating, na verdade, operava o ACC como uma das minas hidráulicas de alta pressão de Billy Ralston. As operações de Ralston enviaram inundações de lodo contaminado com mercúrio rio abaixo após a extração do ouro, deixando para trás um terreno baldio permanente para que outros se preocupassem. No que ele chamou de “plano de compartilhamento de impostos”, Keating “upstreamed” $ 94 milhões em fundos segurados pelo governo federal de Lincoln para o ACC, deixando depositantes e reguladores mexerem no cascalho e nos ossos que restaram. (Lavin, 1990)

Para causar tal destruição, era necessário o tipo de "contribuições políticas" que, na época de Ralston, tinha um nome mais curto e mais rude. Keating conhecia o preço dos homens melhor do que o das mulas. Ele se gabou de ter contratado cinquenta contadores de seus auditores com aumentos generosos. Ele contratou Alan Greenspan & # 151 por muito tempo presidente do Federal Reserve Board & # 151 para defender o caso de Lincoln como uma "instituição financeiramente forte" em 1985, quando não era. (Lavin, 1990) Ele tentou contratar Edwin Gray & # 151, o problemático presidente do Federal Home Loan Bank Board. (Lavin, 1990) Políticos de membros do conselho da cidade de Phoenix (McCombs, 1990) a senadores dos EUA compartilharam sua generosidade, assim como Madre Teresa. A gratidão daqueles políticos foi expressa de maneiras mais mundanas do que o crucifixo que a bendita Mãe deu a Keating por sua campanha contra a pornografia. (Irving, 1989)

Nos últimos cinco anos de suas carreiras espetaculares, os destinos de Ralston e Keating convergiram e se paralelaram como trilhos de ferro. Para ambos os homens, hotéis e imóveis tornaram-se as obsessões que (eles esperavam) os libertariam das teias emaranhadas que haviam tecido, além de garantir sua reputação como construtores de cidades.

Durante o boom da prata na década de 1870, a Montgomery Street de São Francisco tornou-se conhecida como a Wall Street do Oeste. Assim como os becos sem saída da Wall Street de Manhattan na Broadway, Montgomery parou no Market. Ralston tinha planos de estender os imóveis de alto valor de Montgomery para terras potencialmente valiosas que ele possuía ao sul de Market. Tal extensão exigiria cortar quarteirões da cidade e nivelar uma colina na qual seus colegas magnatas haviam construído suas mansões. Por mais poderoso que Ralston fosse, plutocratas igualmente determinados que não participaram do negócio bloquearam sua New Montgomery Street dois quarteirões ao sul do Market, e isso apresentava problemas.

À medida que os outros investimentos de Ralston ficavam rançosos, o banqueiro precisava que os lotes que possuía ao longo de New Montgomery fossem avaliados conforme planejado. Para atrair investidores para suas terras, ele primeiro construiu um hotel de um milhão de dólares chamado The Grand na esquina leste de Market e New Montgomery. Quando isso não funcionou, ele começou o The Palace no quarteirão oeste.

O Palácio de Ralston seria o ponto culminante de sua carreira e ego. Quando concluído em 1875, foi literalmente o maior hotel do mundo. Seus equipamentos luxuosos, engenhocas de alta tecnologia, restaurantes parisienses e iluminação central em camadas o colocavam em uma liga com os melhores hotéis de Viena, Paris e Nova York. Um historiador observou que "o estado da Califórnia era administrado a partir do bar do Palace", embora ele pudesse ter adicionado vários outros estados e territórios ocidentais e também o Havaí. O excesso de custos acabou levando o preço do Palace a quase três vezes a estimativa original. Para os franciscanos, o hotel provou que sua cidade havia se tornado de classe mundial em apenas 25 anos.

O palácio também era aproximadamente quatro vezes grande para a cidade de Ralston. Não encheria por décadas. (Lewis e Hall, 1940)

A construção estava quase concluída quando o império de Ralston caiu sobre ele. Ele nunca foi prejudicado por um limite firme entre as finanças de seu banco e as suas. Ele começou a vender propriedades e a pedir dinheiro emprestado para quase tudo o que possuía e muito que não possuía. Entre os últimos estava a companhia privada de água de São Francisco, da qual ele tinha uma opção e que contava com a venda de volta para a cidade com um lucro enorme. Outros experimentos em contabilidade criativa incluíram a emissão excessiva de ações secretas do Bank of California. Ele fez um empréstimo de $ 300.000 em títulos do Southern Pacific, que retirou dos cofres do banco. (Lavender, 1975, 372-4)

Os esquemas de pirâmide baseados na fantasia de crescimento perpétuo são notoriamente frágeis e aumentam ainda mais à medida que a economia desacelera. Em 26 de agosto de 1875, enquanto rumores varriam San Francisco, uma corrida ao Banco da Califórnia começou. Às 14h35, com os cofres vazios, o banco fechou as portas e milhares ficaram em ruínas. Os detalhes de suas falhas nunca foram contados.

O Phoenician Hotel era uma obsessão igualmente pessoal para Charlie Keating. Foi, como o de Ralston, projetado para disparar o preço dos terrenos adjacentes, mas havia mais do que isso. (Furlong, 1989) Keating adorava aquele hotel. Ele e sua esposa assombraram o local da construção, como Ralston fez com o palácio. Suas inúmeras mudanças de design elevaram o custo final para cerca de US $ 300 milhões. Até hoje, a equipe fenícia não pode dizer com certeza quem eram os arquitetos, e dizer que era principalmente Charlie Keating. Mais uma vez ecoando seu predecessor, Keating disse a um repórter "Eu tinha o resort mais bem-sucedido, provavelmente, já construído na história dos Estados Unidos". (McCombs, 1990) Também um dos mais vazios.

Nos meses finais de sua glória, Keating & amp Friends entrou em uma curva semelhante à de Ralston, mas maior. Sua façanha mais famosa foi vender um quarto de bilhão de dólares em junk bonds não segurados do ACC nas agências Lincoln & # 151 aqueles famosos certificados de alto rendimento que eliminaram 23.000 investidores, principalmente idosos. (Lavin, 1990) House Banking Committee chair Henry Gonzalez later told those plaintiffs that they'd put their savings in inventive hands: "We find Mr. Keating a player on the international scene, a dabbler in the foreign currency markets, an operator of a security subsidiary in General Noriega's Panama, a member of the board of a Saudi-European bank, a good customer of Credit Suisse, a banking corporation that played a big role in the Lincoln-Kuwait partnership in the $300 million Phoenician extravaganza in Phoenix." (Irving, 1989)

On April 13, 1989, ACC declared bankruptcy and the following day the feds belatedly siezed Lincoln. At midnight on November 16, 1989, federal regulators and armed FBI agents captured the Phoenician Hotel in a midnight raid. (McCombs, 1990)When Keating came to work the next morning, the locks had been changed. He would soon be wearing a few of his own.

At the end, the bankers' fates diverged, for no federal regulators plagued Ralston. His corporate board summoned him to appear the day after his bank closed. It seemed that he owed the institution nearly five million dollars, approximately its entire capitalization. All directors professed shock and claimed to have no inkling of their partner's felonious activities, though subsequent lawsuits blew holes in their avowed naiveté. Years later, when lawyers cornered Darius Mills with a subpoena at the Palace Hotel, he suddenly grew deathly ill, retired to his bed, and lost all memory of everything pertaining to the management of the bank during his presidency.

On August 27, 1875, however, Mills' mind was in fine shape. He and his partners forced Ralston's resignation. They also made him sign over all of his assets to William Sharon whom, they trusted, would attempt to straighten out the mess. Ralston left the bank for his daily swim.

He was a strong swimmer, but on the day of his downfall, he was under considerable stress. An hour after plunging into the Bay, his body was retrieved by observers who watched him flounder and sink.

William Sharon had recently been elected to the U.S. Senate from Nevada, thanks to the generosity of his "sack bearers" in the Silver State. It was in the Senator's best interests to rehabilitate Ralston's reputation, for California law held him and his partners financially liable for the failed bank's debts. He did so with the same skill with which he played poker and the stock market.

Fifty thousand mourners marched in the banker's funeral cortege. Orators thundered his virtues. o Alta California mourned that "His was the vast vision of the Builders and his like shall never pass this way again." Ralston biographer David Lavender claims that Sharon deliberately prolonged the city's "emotional jag" to make the work of the bank's reorganization committee easier. Sharon chaired that committee. (Lavender, 1975, 382)

The reclamation of both Ralston's reputation and institution worked like a charm. On October 2 1875, the new Bank of California opened its doors. Jubilant crowds surged from the bank to the nearly-complete Palace where Senator Sharon delivered a touching eulogy to his late friend. In addition to the Palace, Sharon now owned the Grand Hotel, New Montgomery Street, Ralston's country estate and town house, the city's water works, and so many other lucrative properties that he, rather than Ralston's widow, could claim to be California's second wealthiest citizen. He just trailed Darius Mills who soon left the State to cultivate a major dynasty in New York City. Sharon founded his own in California with his vastly enhanced fortune.

San Franciscans argue to this day whether Ralston's death was accidental. Historian Hubert Howe Bancroft, Ralston's contemporary, had no such doubts in his copy of a city history, Bancroft scrawled in the margin "Ralston, though a daring, dashing pet of the people was a bad man and committed suicide rather than face his friends, after his frauds should become public. [sic]" (Hittell, 410-411)

Though a habitual swimmer himself, Keating stayed around to serve time in a state prison while his attorneys fought to free him. ("Banker's Sentence: Ten Years for Fraud," San Francisco Examiner, April 11, 1992) His crash forced the Senate to investigate five of its own colleagues for their connections to Keating, including Senate Whip Allan Cranston of California who soon thereafter resigned. California Governor Pete Wilson and President George Bush were momentarily brushed by the Arizona banker's dark wing. Had it not been for the cornucopia of other scandals during the Reagan years, the Keating chapter of the S&L disaster would easily rank with other national stenches such as Teapot Dome, Julian Pete, and the crash of Chicago's Sam Insull. Lincoln's $2.6 billion price tag represented the biggest of all thrift failures. (McCombs, 1990)

The Resolution Trust Company sold the remainder of the Phoenician Hotel to the Kuwait Investment Company at a hefty discount. The Japanese had long before acquired the Palace with the Sheraton chain and the Bank of California in San Francisco.

Keating's appearance in manacles and jail togs during his first trial momentarily sated some of the tribal lust for revenge. In 1996, after serving considerably less than half of a nearly thirteen-year sentence, a federal judge sprang Keating from prison on a technicality. ("Keating Conviction Overturned," San Francisco Chronicle, December 3, 1996) In the midst of a hysterical bull maarket in the late 90s, the unwelcome lessons of the S&L crashes of the 80s joined such ancient history as the Depression and the Grant Era, and were happily forgotten. Keating's release, like so much else, was eclipsed by the saga of O.J. Simpson.

In the last analysis, Charlie Keating and Billy Ralston were far from the titans of free enterprise that their admirers claimed. Both danced a long and awkward tango with The Government which they loved to hate.

Historian Bernard DeVoto once succinctly defined the Western attitude to the federal government as "Get out and give us more money." (DeVoto, 1955, 245) Despite his loud patriotism, Charles Keating had scant regard for the U.S. federal government when it got in his way. After one of his victories over the regulators hounding him, Keating leaped upon a desk with a foaming magnum of champagne and ripped open his shirt to reveal a T-shirt inscribed "Death to the Feds." (Irving, 1989) It's a sentiment shared by many of his Sunbelt colleagues along with Arizona's private militias.

The buccaneers of Ralston's era shared that sentiment as they built their fortunes on federal largesse. In personal letters to his attorney, Southern Pacific president Collis Huntington referred to the judges and senators whom the railroad was forced to buy as "damned hogs" and "worthless dogs." Congress, he felt, was "the worst set of men that have ever been collected together since man was created." (Lewis, 1938, 228-9)

Such strong words were strange ingratitude for services rendered, for Huntington, Ralston, & Friends had used their famous "profit mill," the Contract & Finance Company, (Wilson, 1969, 33) to skim off extra millions of public dollars and millions of public acres that were meant to finance the building of the transcontinental railroad. When Congress and creditors got nosy, the books got burnt.

A similar amnesia prevails in Arizona today, extending far beyond the federally-insured deposits that built fortunes on the credit of the U.S. Treasury. The lakes, fountains, and Kilarney-green lawns eseential for Keating's luxury developments were largely provided by the feds, along with the cheap wired energy that makes life on the desert bearable. Phoenix itself, with its astonishing boom-town sprawl, would have been impossible without the Bureau of Reclamation, created in 1902 by Representative Francis G. Newlands of Nevada. Newlands was Senator Sharon's son-inlaw, and soon after the passage of the Newlands Act, moved on to the Senate himself.

Snaking over the mountains from the Colorado River, the Granite Reef Aqueduct of the $3 billion Central Arizona Project may, as water historian Marc Reisner has written, "come as close to socialism as anything this country has ever done." (Reisner, 1986, 12) But, for the moment, it keeps the desert cities growing without end.

San Francisco by the 1990s has grown to its limits, and so must grow by tearing down and building anew. It does so in a giddy atmosphere of "public-private partnerships" that now extends all the way from the local level to Clintonian Washington, and relies, as it always has, on popular amnesia of how often the public gets snookered.

When, for example, the owners of the San Francisco 49ers announced early in 1997 that they wanted to build a half billion dollar stadium cum shopping mall to replace a windy arena long known as Scandalstick Park, they demanded a $100 million subsidy or threatened to leave town. No one recalled a Fortune Magazine analysis of such projects that concluded with the warning that "The stadium's recurring deficits prove to be much higher than promised and the taxpayer discovers that civic pride has been compromised by special interest, blind boosterism, and intept planning." (Burck, 1973) Skeptics did recall that a similar deal nearly bankrupted Oakland, but Mayor Willie Brown insisted that San Francisco, by contrast, is a world-class city and would have no trouble repaying the bonds:"This is not a shaky city," Brown told the Crônica, "There is no reason to equate us against any city that is shaky." ("Stadium Strategies Revealed," San Francisco Chronicle, February 7, 1997) Brown's law firm specialized in such public-private partnerships, since it represented some of California's biggest corporations while he served as Speaker of the Assembly.

The scions of well-aged money keep a low profile today, marrying one another or those of metropolitan dynasties elsewhere. They constitute a cousinage almost unknown to those ooutside their circle. Five and six generations beyond, the fortunes made from the poisoned rivers and the fallen redwoods, from bribery or from the pockets of suckers picked on the Stock Exchange continue to propel numerous heirs through the Chronicle's society pages. That destruction, and those scandals, have become local color, if remembered at all. The heirs regard the brassy nouveaux riches of Silicon Valley and Las Vegas with the contempt of the well-bred, and invest their capital in growth in those parts.

We must forget the mistakes of the past in order to repeat them again. The Keatings and Ralstons recur like avatars in every generation because we want them to. We need those men to give us hope. They are what the myth of the self-made man is all about. That the myth is often as much a fraud as were they is fundamental to its eternal return.


Tycoon William Ralston drowns - Aug 27, 1875 - HISTORY.com

TSgt Joe C.

Hours after being asked to resign as president of the Bank of California, the powerful western capitalist William Ralston is found drowned in San Francisco Bay.

One of the first men to build a major financial empire in the Far West, Ralston was born in Ohio in 1826. In 1854, he immigrated to the booming town of San Francisco, a once sleepy Spanish missionary village that had become the center of the California Gold Rush five years earlier. There he became a partner in a steamship company, and 10 years later he used his profits to organize the Bank of California.

Ralston’s bank quickly became one of the most important financial institutions in the West. Starved for capital, western businessmen were happy to deal with a reliable bank in their own region instead of the New York and Boston banks. Ralston committed his own funds as well as those of the bank to a wide array of western businesses. Many were unexciting but essential enterprises like water companies. Ralston also had an adventurous side, though, and used his money to support lavish hotels and theaters in San Francisco as well as the hugely profitable Comstock Lode silver mine in Nevada.

The always-treacherous world of mining, however, eventually proved to be Ralston’s undoing. Having made millions in the Comstock Lode, Ralston gambled on several silver mines that proved busts. News of the failed mining investments sparked a run on the bank, forcing the bank to close its doors on August 26, 1875.

The next day, a somber board of directors asked for and received Ralston’s resignation as bank president. A few hours later, after Ralston had gone for his usual morning swim in San Francisco Bay, his body was discovered. Whether Ralston had accidentally drowned or deliberately killed himself remains a mystery.


Tycoon William Ralston drowns - HISTORY

William Ralston, after his Bank of California closed its doors on "Black Friday" in 1875, took his daily swim off the end of Larkin Street in the shadow of the Selby Lead Smelting Works and unexpectedly drowned.
Image: Harper's Weekly

William Chapman Ralston is held to be the most influential catalyst of San Francisco's growth after the Gold Rush of 1849. As a successful banker and investor in San Francisco, Ralston established a monopoly of the gold mine industry from 1864 to his death in 1875. Using his incredible clout, Ralston was able to generate millions of dollars for San Francisco during its heady boom years.

Like fellow San Francisco citizen Mark Twain, William Ralston worked on Mississippi riverboats as a youth. In the late 1850s, he captained a ship that brought "Argonauts" from Central America to work in the newly created gold mines. He stayed in San Francisco and soon became a successful banker.

In 1864, Ralston joined with Darius Ogden Mills to open the Bank of California at the corner of Battery and Washington. Through this entity, Ralston became involved in a number of dicey schemes, some of which proved to be complete shams (e.g. The Great Diamond Hoax of 1871). However, it was the silver-producing Comstock Lode that would eventually become the Bank of California's cash cow. Ralston was convinced that there was still plenty of silver ore to be extracted from Sun Mountain, even though many thought it had already played out after the initial Silver Rush of 1859. The same year Ralston opened the Bank of California, he commissioned William Sharon, a failed real-estate broker, to oversee the bank's interests in Nevada. The Bank of California offered loans to the failing mining companies at a competitive 2% interest rate. Since the average interest rate then was in the range 3% to 5%, the companies flocked to Ralston, seeking loans to continue their operations. Then, when most of the mines were unable to repay the debt, Ralston took control of the mines, either by foreclosing on them or accepting majority stock as payment. In addition, Ralston bought the silver mills of Virginia City, where all of the mining companies sent their silver ore to be refined. Thereby Ralston insured that even those mines that had not sold their interests to him were subject to his influence. Ralston had effectively established a monopoly on the Comstock Lode.

Once he had control, Ralston poured money into new machinery to extract silver ore from Sun Mountain. Whereas earlier mining companies had run into problems trying to prick the buried veins of silver, Ralston hired new engineers to deal with typical mining problems like drainage, ventilation and removal of the precious ore. Soon some of the mines had gone bonanza again and mining stocks were again being bought and sold like crazy at Ralston's own Mining Exchange across the street.

Thus began the rapid development of San Francisco's financial district. William Ralston was now in a position to generate incredible amounts of revenue from investors on the east coast, while continuously strengthening his stranglehold on the Comstock Lode by purchasing mines, mills, lumber companies and stage lines. The money garnered from speculation was far more crucial to the growth of San Francisco than from the actual mining of precious metals. The excitement over the potential output from Sun Mountain led to a speculation frenzy that put San Francisco on the map in a short amount of time. From 1865-1875, more money was wrapped up in Comstock speculation than existed on the entire Pacific Coast in real dollars.

Needless to say, Ralston was living large. He invested in opera houses and theaters in San Francisco, in addition to building a gargantuan eighty-room mansion in Belmont, which lies south of San Francisco. Ralston bought up fur companies, furniture factories, sugar refineries, railways and watch companies. He gained controlling interest of the Spring Valley Water Company -- San Francisco's major water supplier at that time. Ralston also poured money into the formation of the nascent Golden Gate Park, which, at that time, was merely a bunch of sand dunes.

In 1870, Ralston commissioned the construction of the most ostentatious monument to his wealth, the Palace Hotel, which was $7 million in the making and sat on two-and-a-half acres. When it opened, the Palace Hotel was the largest hotel in the country and it boasted a bar tended by 30 men. For it's construction, Ralston had linen, marble, wood and china from all over the world. It was equipped with state-of-the-art water and safety systems, and had a seven-story atrium for guests to drive their carriages into. The Palace would eventually host such prestigious visitors as Ulysses Grant, Rudyard Kipling and Emperor Dom Pedro III of Brazil. But one person who did not get to enjoy the opulence of the Palace hotel was Ralston himself, who fell victim to a stroke while swimming off North Beach and drowned, only two months before its opening in October of 1875. The refurbished post-earthquake Palace that was built after 1906 is now the property of Sheraton and stands today at the corner of New Montgomery and Market Street.

In spite of his apparent taste for grandeur, Ralston was reputedly a modest man. It was once proposed during a banquet that an agricultural community to the south of San Francisco be named after Ralston. Ralston respectfully declined the honor, not wishing to be lionized in this manner. The next speaker quipped that the town be named after Ralston's modesty. Thus, the town of Modesto was born and a good laugh was had by all.

Although Ralston moved a lot of cash in his lifetime, he actually died severely in debt, observing a fine tradition of rags-to-riches-to-rags entreprenuers in the history of San Francisco. At the time of his death, it was rumored that Ralston had actually committed suicide to escape from his accruing debt. However, his successors managed to keep the largest monument to his wealth -- the Palace Hotel -- up and running until it burned down in the fire of 1906.


William C. Ralston

William "Billy" Chapman Ralston (January 12, 1826 - August 27, 1875) was a San Francisco, California businessman and financier, and was the founder of the Bank of California.

William Chapman Ralston was born at Wellsville, Ohio on January 12, 1826, the son of Robert Ralston III and Mary Wilcoxen Chapman. He was known as "Chap" when he was young.

With riches derived from Nevada's Comstock Lode, he became one of the richest and most powerful men in California. He founded the Bank of California and was known for having a nothing-is-impossible attitude.

He built Ralston Hall in Belmont, California as a summer home. Listed on the National Register of Historic Places, it is now part of the campus of Notre Dame de Namur University.

He built the California Theatre on Bush Street in San Francisco, which opened on January 18, 1869.

His dream was the construction of the Palace Hotel in San Francisco, California at the corner of New Montgomery and Market. He spent $5M on its construction, draining his banking empire in the process. John Painter Gaynor was the architect and engineer. It opened on October 2, 1875. The hotel had early elevators or "rising rooms" and electric call buttons in the rooms. The hotel survived the 1906 earthquake, but was destroyed in the fire that followed. It was rebuilt and reopened in 1909. There is still a Ralston Room in the hotel off the main corridor to the left.

In 1871, following a severe drought in California, he initiated work on the surveying for an irrigation scheme in the San Joaquin Valley, and his lobbying was successful in securing the passage through Congress in 1873 of an Act to set up a Water Commission to advise on the irrigation of California.

He was also involved in Philip Arnold's diamond-mining hoax of 1872.

The collapse of his financial empire

In 1875, his financial empire collapsed as a result of the combination of the expense of building the Palace Hotel, the failure of his attempt to buy and then resell the Spring Valley Water Company, the after-effects of the Panic of 1873, and a crash in the stock value of the Bank of California. The crash occurred just weeks before the opening of the Palace Hotel.

The day after the collapse, his body was found in the San Francisco Bay, due either from a stroke during his regular swim or from suicide. About 50,000 people were said to have watched his funeral procession, and 8,000 of his friends were said by Robert Brereton to have attended the public meeting held in Union Hall on September 8, 1875 to express the community's loss. His partner, U.S. Senator William Sharon, acquired many of his assets, including the Palace Hotel and Ralston Hall.

Ralston Avenue is one of the principal roads in Belmont, California. Ralston Street in Reno is named for William Ralston. There are Ralston Avenue exits from both Highway 92 and Highway 101. Ralston Middle School, Ralston Hall, and the William Chapman Ralston Award are all named after him. A small mining town in southwest New Mexico was named Ralston City in honor of William Ralston, its largest investor, but has since been renamed Shakespeare, New Mexico. The town of Modesto was to be named for Ralston he declined, however, and it was called Modesto as one of the Spanish-speaking workers at the naming ceremony for that town said he was "muy modesto" or very modest. Modesto is home to Ralston Tower, an 11-floor building dedicated to elderly living. It is the second-tallest building in the city.


Tycoon William Ralston drowns - HISTORY

William Ralston, after his Bank of California closed its doors on "Black Friday" in 1875, took his daily swim off the end of Larkin Street in the shadow of the Selby Lead Smelting Works and unexpectedly drowned.

Saturday, August 27, 1875, the day after "Black Friday," the fiscal panic that destroyed his Bank of California, William C. Ralston, "the financial autocrat of the Pacific," went for his habitual afternoon swim near Meigg's Wharf -- and never came back. His pale, bloated body was recovered some time later.

Ralston's death caused a nationwide sensation. He had been the biggest mover-and-shaker on the West Coast prior to the collapse of his bank. During the Gold Rush, Ralston had skippered a steamship carrying passengers between Panama and San Francisco. By the late 1850's, he had settled down and gone into banking. In 1864, he opened the Bank of California at Battery and Washington Streets. Though an immensely rich and popular figure, he was famous for his modesty: when they tried to name a town after him, he refused, and so they named it for his modesty instead. Hence the Central Valley metropolis of Modesto.

Ralston was also legendary for his wildly immodest financial speculation and construction projects. He built an eighty-room mansion in Belmont and staffed it with a whole city of servants even its stables were built with mahogany and lined with mother-of-pearl. He raised theaters and operas. He built San Francisco's all-time most magnificent architectural landmark, the Palace Hotel. And during the epidemic of speculation that fed off San Francisco's 1865-75 silver boom, Ralston managed to buy up most of the Comstock lode, including its epicenter, Virginia City. His bulimic appetite for Comstock-related investments--lumber stocks, stagecoach companies, mills and mines--proved his downfall. When the transcontinental railroad (completed in 1868) failed to bring the economic boom all had expected, and when competitors threatened his silver interests, Ralston's overextended holdings collapsed.

On Black Friday, 1875, depositors lined up outside his bank soon the whole area around Sansome and California Streets was swarming with customers hoping to close their accounts. Ralston harangued the crowd to no avail, for the bank was forced to close. The next day, Ralston took his fatal swim.

View southeast from Black Point (today's Fort Mason) across North Beach when it was heavily industrialized, and Telegraph Hill was still largely unoccupied, c. 1890s.


Assista o vídeo: LOST Бункер изнутри. Первое появление Десмонда 4 8 15 16 23 42. Остаться в живых (Janeiro 2022).